Дани Каназирева: Бетонът затрива зеленината, време е да спрем презастрояването

„Съюз за Пловдив“ проведе обществена дискусия за дългосрочна визия за парковете и зелените площи  на града ни

Експертите: Липсва градоустройствена хигиена в Пловдив, а липсва публичност, защото тя намалява властта

Пловдив е сред градовете с най-мръсния въздух в Европа. Една от най-сериозните причини е липсата на достатъчно паркове и градини. Нормативът е на всеки човек да има по 20 кв. м. зеленина. В Пловдив обаче тя е два-три пъти по-малко. Прост пример за район „Централен“ зеленината е 14,3 кв.м. на човек, „Източен“ – 0,4 кв.м. на човек, , Район „ Западен“ – 54,9 кв.м на жител /поради парк „Отдих и култура“, Район „Северен“ – 4,0 кв.м на жител, Район „Южен“ – 1,6 кв.м на жител, Район „Тракия“ – 11,9 кв.м на жител, Общо за града – 11,2 кв.м на жител.Най-критично е положението в Южен, Източен и Северен.

Това е причината „Съюз за Пловдив“ да организира обществена дискусия днес, в която участват експерти по архитектура, градоустройство, озеленяване и екология. Имаме три теми – първо, да обсъдим дългосрочни решения за запазване на зелените площи; второ, да постигнем пълна дигитализация на подробните устройствени планове (ПУП), т.е. всеки план да е в електронен вид и да отразява абсолютно точно приетото и цялата тази информация да бъде достъпна за всеки гражданин, който свободно да може от компютъра или телефона си да провери какъв е статутът на собствения му имот или на този в съседство.

Третата задача е да работим за цялостна визия за зеления облик на Пловдив – за големите паркове, малките градинки, всяко едно дърво и всяка една тревичка в нашия град.

Какво се случва днес

В нашия град имаме основно два проблема – първият е, че и малкото останали зелени площи в междублоковите пространства продължават да се застрояват. Вторият проблем – хората нямат свободен достъп до одобрени в миналото устройствени планове, които не можела да промени, а в същото време само за един месец промени Общия устройствен план (ОУП) заради проекта на „Каменица“, свързан с кмета.

В продължение на години Община Пловдив разпродава ценните си имоти и този процес изглежда безконтролен и стихиен.

„Години наред се сключват сделки във вреда на града. А в същото време общината бездейства, когато трябва да положи поне малки усилия, за да се запази и малкото зеленина, останала по районите“, твърди Дани Каназирева.

Бетонът настъпва навсякъде. Застрояват се дори Гребната база и тепетата, а малкото междублокови пространства изчезват, без да се запазват поне няколко квадратни метра за зеленина.

И когато хората решат да защитят квартала си, те се сблъскват с черна стена. Всеки от нас едва ли не трябва да търси връзки, за да намери информация кога е приет даден ПУП, кога е изменен, къде е обявен и дали са уведомени всички заинтересовани страни. На практика няма никакъв достъп до градските планове и повечето хора няма как да знаят с какъв статут е парчето земя пред блока – дали е отредено за зеленина или е продадено и ще се застроява, както се случва най-често в Пловдив.

На обществената дискусия присъстваха арх. Делчев – водещ архитект по актуализацията на Общия устройствен план на Пловдив, ландшафтния архитект Шаламанов, архитекти от НТД по озеленяване към РНТС – гр.Пловдив, арх Джугаланова – експерт по паметници на културата, арх. Палазов, арх. Златко Конов, арх. Палазов, инж. Здравко Ангелов, арх. Такучев и др, както и представители от различни райони на Пловдив.

ГЛАСЪТ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Всички тези проблеми имат обяснение, но имат и решение, според изказванията на експертите по време на общественото обсъждане. Според арх. Делчев, водещ архитект по актуализацията на Общия устройствен план на Пловдив, община Пловдив е много далеч от постигането на необходимите зелени площи, но и малкото останали могат да бъдат запазени чрез отреждането им за зеленина в ОУП. А относно достъпът до информация във всяка общинска администрация има съпротива това нещо да се случва, защото публичността намалява властта, в целия свят е така. Ние ще решим тази задача.

Според арх. Шаламанов, ландшафтен архитект всяка зеленина може да бъде запазена, ако има политическа воля. Законът дава достатъчно правомощия на всяка една община, но за съжаление законите не се прилагат или ако се прилагат то не е в обществен интерес. Липсва градоустройствена хигиена, а Пловдив е от малкото градове, в чиято община липсва отдел „зелена система“. Относно междублоковите пространства Пловдив следва да приложи моделът, който е възприет в други областни градове, а именно те да бъдат отделени в паркови зони и да бъде забранено строителството.

Според арх. Палазов все по-очевидна е липсата на експертиза, в община Пловдив са останали малко на брой специалисти, върху които обаче се упражнява огромен натиск.

Според арх. Джугаланова последните промени в чл. 13а от ЗУТ дават много добри възможности на общините, но тук отново опираме до добросъвестността и експертизата на много специалисти, които следва да бъдат привлечени в създаване на правилата от страна на общината.

 

ОБЩОТО МНЕНИЕ на всички експерти е, че от 30 години зелените площи все повече се застрояват и градът буквално се задъхва. Освен това зелените площи са неравномерно разпределени, категорични са ландшафтните архитекти.  Те са категорични, че е крайно време да се приемат ясни и конкретни правила, да бъдат прилагани нормативните документи в обществен интерес, да бъде ограничено произволното презастрояване на междублоковите пространства, като за всичко това е нужна единствено политическа воля. Всички архитекти бяха единодушни, че няма проблем, който, ако общината има желание, да не може да реши.

 Дълги години бездействие

Когато хората нямат прозрачна и коректна информация, те имат само един избор. Или да се примирят с багерите, които настъпват в квартала им, или да започнат да протестират и да търсят правата си. В много случаи обаче вече е късно, защото преди това някой чиновник е подписал такива документи, с които е предал интереса на хората.

Политиката всичко да се прави на тъмно и задкулисно има дългосрочни последици. С масовата разпродажба на имоти общината се лишава от възможността утре да може да се направи нов парк, нова детска площадка или места за паркиране, въпреки че нуждата от тях е крещяща.

Още през 2008 г. по предложение на адв. Дани Каназирева Общинският съвет прие изменение на Наредбата за опазване на зелената система. С тази поправка кметът на Община Пловдив бе задължен в 6-месечен срок да внесе в Общинския съвет списък на частни имоти, отредени за озеленяване. Целта е общината да започне да придобива тези имоти.  Предложението беше гласувано и включено в Наредбата, но остана само на хартия.  Оттогава минаха 10 години, но списък  не е изготвен и до днес, камо ли да са предприети действия по закупуване на тези имоти.

Законът дава достатъчно правомощия на общината

Не приемаме и оправданията на администрацията, че нищо не може да направи за презастрояването на парковете в кварталите. Законът дава правомощия на общината да реши проблема, стига да има воля и желание. В чл. 17, ал. 4 на Наредбата се казва, че когато терени, определени за зелени площи, попадат в имоти частна собственост, те могат да се отчуждават по предвидения от закона ред.

Нормативната уредба е категорична и дава правомощия на всяка община, ако реши да запази зелена зона. Чл. 103 „а“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) казва, че дори да има влязъл в сила ПУП, който допуска строителство, тяхното предназначение може да бъде променено в зеленина с Общия устройствен план (ОУП), когато е налице обществен интерес, а именно – опазване на околната среда.

Сега се подготвя актуализация на ОУП и това е най-удобният момент да се преразгледа  картата на града и приоритетно да се предприемат конкретни действия за запазването на зеленината и междублоковите пространства. Това означава да бъдат описани  всички частни имоти, които попадат в зелени площи, за да започне общината да ги придобива. След това Общината има право в 6-месечен срок служебно да инициира промяна на влезлите в сила ПУП.

Време за спешни действия

Крайно време е да се наложи мораториум на разпродажбата на общинските имоти, които попадат в междублокови пространства. Необходим е задълбочен анализ, кои градски територии ще бъдат оставени за паркове, за да се включат в ОУП. По този начин ще се спре презастрояването и унищожаването на зеленината на Пловдив.

Всички тези действия ще имат ефект, ако се извършват бързо и с помощта на експерти. Ако администрацията проточи изготвянето на ОУП, ще станем свидетели на много други строежи, които ще отнемат и  последните незастроени пространства. Решаването на този проблем трябва да е приоритет за града.

И когато ни казват, че това не е изпълнимо, можем да им припомним този случай. ОУП беше частично изменен само за месец и десет дни за бившата бирена фабрика „Каменица“. Заявлението на „Каменица“ АД е подадено на 10 февруари 2017 г. На 8 март 2017 г. Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) вече го разглежда, а на 30 март същата година вече е взето решение в Общинския съвет за частично изменение на ОУП. Знаем кой има интерес от този проект, но градът е на всички нас, а не само на семейството на кмета. Щом за „Каменица“ тази процедура е извървяна толкова бързо, значи трябва да е толкова бърза и за другите квартали на Пловдив. Само така ще спрем презастрояването на нашия град.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   


Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679