Дани Каназирева: Поредна зелена площ подготвена за застрояване в Кършияка

“Съюз за Пловдив” с предложения до общината за запазване на парка

Пореден протест на пловдивчани в защита на зелени площи се проведе снощи. Този път хората бранят градинката до Пешеходния мост и „Гранд хотел Пловдив“, която е застрашена от застрояване. Гражданите с основание се притесняват, че кварталът окончателно ще бъде лишен от зеленина и въздух. На протеста присъстваха над 200 човека и бяха събрани стотици подписи в защита на парка, които бяха връчени на общинския съветник от „Съюз за Пловдив“ Дани Каназирева, като ще бъдат входирани и до кмета Иван Тотев и районния кмет на “Северен”.

Проблемът с градинката до Пешеходния мост е изключително остър, защото това единствената зеленина в района с единствената детска площадка. В район „Северен“ на човек се падат само по 4 кв.м. зелени площи, при предвидени в Общия устройствен план (ОУП) 20 кв.м. на човек.
Предложеното решение
Председателят на групата общински съветници от „Съюз за Пловдив“ Дани Каназирева ще входира предложение до кмета на града и до изпълняващия длъжността главен архитект. Предложението предвижда земята да бъде отредена за 100 % зеленина, което ще гарантира дългосрочното запазване на парка. В момента това не е направено от градската администрация и земята е предназначена за обществено обслужване и жилищно строителство.
Става дума два съседни терена. Единият е с площ от 326 кв.м. и се намира на ул. „Неофит Рилски“ № 16. Той е изцяло общинска собственост и попада в парка. Водещи архитекти, проследявайки историята на имота, предупреждават обаче, че този парцел е отделен самостоятелно, т.е. се подготвя за продажба и застрояване.
„Проблемът може лесно да се реши, стига да има желание, тъй като този имот е изцяло общинска собственост. Предлагаме общината да измени служебно подробния устройствен план (ПУП) и отреди имота за озеленяване. Този статут трябва да бъде потвърден и в ОУП. Това ще гарантира запазването на парка“, коментира Каназирева.
Вторият съседен имот от парка е по-голям, той е с площ 1303 кв.м. и е в съсобственост с частно лице. Общината притежава 3/4 идеални части от него. Този терен обаче е включен  в Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2019 г., т.е. общината планира да се освободи от тази собственост.
„Ние настояваме този имот също да бъде отреден за зеленина по ПУП за Пета градска част, като отреждането му да бъде заложено и в ОУП. Тъй като общината притежава по-голямата част от собствеността, тя трябва да изкупи останалата една четвърт от частното лице. Така градът ще стане собственик на целия имот”, обяснява Каназирева.
Поредица от порочни схеми
Този случай припомня порочната практика на Община Пловдив да влиза в съсобственост с частни лица, а след това винаги тази съсобственост се прекратява в полза на частника. Това е удобна схема за заобикаляне на търговете и придобиване на общински имоти на ниски цени, припомнят съветници.
„Съюз за Пловдив“ е поискал по Закона за достъп до информацията администрацията да предостави точни данни какъв е статутът на двата имота до Пешеходния мост. В момента подробните устройствени планове са забулени в мъгла и гражданите не могат да разберат  за какво е отреден теренът до техния блок или къща.
Трите протеста на пловдивчани срещу застрояването на зелените площи до Пешеходния мост,  до хотел „Санкт Петербург“ и на ул. „Кап. Райчо“ и „Родопи“ показват, че Общината е единственият виновник за унищожаването на зелените площи.
Паркът зад „Санкт Петербург“ е класическа схема за ощетяването на града, която е направена с благословията на Община – Пловдив. Този терен е апортиран от общината в скандалното дружество „Пълдинтур инвест“, чрез което Георги Гергов получи контрол над Панаира, част от Стария град и редица други имоти, като този до хотел „Санкт Петербург“. След това обаче „Пълдинтур инвест“ е препродало терена. Междублоковото пространство  на ул. „Кап. Райчо“ и „Родопи“ е заменено пак от Общината в полза на частен интерес.
Парковата зона до Пешеходния мост все още е общинска собственост, но ако не вземат незабавни мерки, отново общественият интерес няма да бъде защитен.
От години зелените площи все повече се застрояват и градът буквално се задъхва. Крайно време да се приемат ясни и конкретни правила, да бъдат прилагани нормативните документи в обществен интерес, да бъде ограничено произволното презастрояване на междублоковите пространства, като за всичко това е нужна единствено политическа воля.
„Съюз за Пловдив“ предлага стъпки за дългосрочно решение, съгласувано с архитекти и специалисти в градоустойството:

1. Изследване на междублоковите пространства и отреждането им за зони за паркове и градини;
2. Вписване на вътрешнокварталната и междублокова зеленина в Регистъра на Зелената система на Пловдив и опазването й, включително забрана за строителство и поставяеми съоръжения;
3. Препотвърждаване на всички зелени площи в Общия устройствен план;
4. Всички устройствени планове и измененията им трябва да бъдат публични и публикувани на интернет страницата на Община Пловдив. Това се отнася и за издадените и влезли в сила Строителни разрешения;
5. Създаване на отдел „Зелена система“, който да отговаря и планира всичко свързано със зелената система;
6. Стриктно спазване на границите на защитените територии и хълмовете.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   


Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679