Евелин Парасков: Продължението на „Македония“ ще улесни трафика

Подлез „Модър – Царевец“ и Южния  обходен колектор за закъснели, но задължителни проекти за района

При правилно управление в близките пет-шест години спокойно бихме могли да казваме, че „Южен“ е един от най-предпочитаните райони. Крайните квартали в Европа, които са близо до природата, са най-предпочитаните места за живеене. Но поради липсата на ясни приоритети за управление не само на район „Южен“, но и на града, частните инвестиции значително изпреварват развитието на градската инфраструктура. Изграждат се нови кооперации и жилищни комплекси, но няма добри  пътища, места за паркиране, зеленина, детски и спортни площадки не достигат, все още десетки улици са без осветление. Кварталите „Остромила“ и „Беломорски“, отчасти и „Коматево“,

нямат канализация, а вече сме 21 век.

Един от приоритетите на администрацията трябва да бъде развитието на Пловдив в южната му част към околовръстния път, тъй като това е единственото място, където има повече пространство, а и въздухът, който идва от Родопите, е по-чист. Тук е редно да споменем голямото значение на Южен обходен колектор, който ще реши част от проблемите с канализацията и ще направи имотите в района още по-атрактивни за инвеститори.

Доброто управление за мен е когато има децентрализиран модел, при който решенията за Пловдив се вземат в Пловдив, а не се спускат от партийните централи. Когато има диалог с граждани и браншове и честно, открито и отговорно харчене на публичните средства.

Администрацията е задължена да изисква от инвеститорите да спазват Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като осигуряват на сто процента места за паркиране за всички апартаменти и офиси в сградите, които строят. Много често това правило се пренебрегва от самите инвеститори заради икономии, а в Община Пловдив и районните администрации си затварят очите.

Тази наредба единствено задълбочава проблема и създава конфликти между хората. Освен това тя е незаконосъобразна. Класирането за паркоместата става на тъмно и при спорни критерии. Строителството на паркинги в жилищните квартали върви много бавно. В жилищния комплекс „Южен“ в последните пет години е направен само един паркинг и то по наше предложение, но местата за паркиране са все по-малко. Много пъти сме предлагали трайно решение – спиране на разпродаването на имоти, изграждане на паркинги в районите и спиране на презастрояването на междублоковите пространства. В момента единственият вариант за решение на този проблем, макар и частично, е

Общината да започне да купува терени

за изграждане на паркинги. В район „Южен“ останаха много малко общински парцели. Каквото е имало, през годините е разпродадено и администрацията продължава да продава последните незастроени площи.

Имотите, на които се строи, са частни, хората са си доказали правата на собственост. Но ние от „Съюз за Пловдив“ отдавна повтаряме, че е необходимо администрацията да изготви картотека на имоти, които да бъдат отредени за зелени площи и да започне поетапно обезщетяване на техните собственици. По този начин процесът на тотално презастрояване би могъл да бъде ограничен. Важно е също да има

диалог със собствениците на имоти.

Ако продължава високомерното отношение на местната власт към хората, каквото се демонстрира от страна на Община Пловдив, няма да намерим решение на нито един от проблемите. Не само с паркирането и презастрояването, но и с озеленяването, което в  „Южен“ е под изискуемия минимум.

Повече внимание трябва да се обръща на благоустрояването на междублоковите пространства. Повечето от тях тънат в кал, прах, бурени, тук-там – дървета и храсти, за които общинското предприятие „Градини и паркове“ не полага достатъчно грижи. Също трябва при строителство и инфраструктурни ремонти да се цели

максимално запазване на зелената система.

Защото много често се случва граждани да чакат с години да бъде премахнато изсъхнало и опасно дърво, а при строителство на кооперация, или ремонт на настилка да бъдат моментално отрязани няколко здрави дървета. Това не е редно да се случва и показва ниско ниво на експертиза и загриженост от страна на общината.

Няма изглед да се сложи край на кърпежите, ако градът продължи да се управлява по същия начин. Когато в един град работят няколко фирми, те престават да се стараят да бъдат конкурентни. Ако една фирма е сигурно, че ще вземе поръчката, качеството пада. Това е една от причините за лошото състояние не само на старите улични настилки, но и на тези, които наскоро са обновени. Поддръжката на кварталните улици е задължение на администрацията и не би трябвало да изпадаме във възторг, че ни запълват няколко дупки или преасфалтират улицата.

Трябва да се мисли по-мащабно

за големи инфраструктурни проекти, които безвъзвратно са закъснели в район „Южен“. Един от проектите е за продължение на бул. „Македония“ и той задължително трябва да се изпълни час по-скоро. Тази  част от

района се задушава от натоварения трафик,

особено след като бяха построени новите жилищни комплекси.

Отново нашето предложение не е изпълнено. Това е поредният обещан и  нереализиран проект от капиталовата програма за 2018-та. Бюджетната година свършва и за мен това е

проява на инат от общинската администрация.

По този начин не правят на инат на нас, от „Съюз за Пловдив“, а на десетки хиляди пловдивчани. Същото се случва и с други важни проекти. Не помня колко пъти е правена първа копка на подлез „Модър – Царевец“, а чувам, че сега отново ще бъде „претоплян“ с нови обещания и крайни срокове за изпълнение, без да има гаранция.

Отдавна говорим за ул. „Даме Груев“,

която е в много лошо състояние. Община Пловдив възнамерява да махне паветата и да положи асфалт, но това не е сложен инженерен проект, а просто подменяне на настилката. За него също чакаме близо два мандата и той няма да реши проблема с трафика. Една от новите идеи на управляващите е реконструкция на ул. „Кукуш“. Не знам  каква ще е ползата от реконструкция, ако тази улица не се свържи с ул. „Бачо Киро“ и ул. „Авксентий Велешки“ или с надлез „Родопи“,  чиито допълнителни връзки трябва да се довършат. Тази улица трябва да се поддържа, да има

пешеходни пътеки и осветление,

както искат живеещите на ул. „Кукуш”.

От години настояваме и за разширението на бул. „Александър  Стамболийски“, но е видно, че силата на общинската администрация не е в отчуждителните процедури, които се бавят с десетилетия. Поне да изпълнят предложението ни за

изграждане на джобове на спирките

по протежението на целия булевард, както и по ул. „Димитър Талев“, като в същото време се насочат усилия и средства към разширението на околовръстното шосе. Това реално ще отпуши трафика.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   


Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679