Дани Каназирева: Паркът до хотел „Санкт Петрбург“ може да бъде запазен, без да се харчат милиони

В новия ОУП имотът  трябва  да се отреди за зеленина, счита председателят на общинските съветници от „Съюз  за Пловдив“

 

Запазването на парка до хотел „Санкт Петербург“ е напълно възможно,  без да се похарчи и стотинка от бюджета на града ни. Това  е позицията на Дани Каназирева и „Съюз за Пловдив“.

Според юристката законът го позволява, просто кметът и администрацията му трябва да го приложат по най-бързия начин.

Проблемът  е, че самата община е одобрила подробен устройствен план (ПУП – за обществено обслужване), който разрешава застрояването на единственото място за зеленина в квартала. След това същата община приема общия устройствен план на града (ОУП), в който част от терена е отредена за зеленина. Умишлено или не, е изпуснат предвиденият в закона срок за служебно изменение на приетия по-рано ПУП, който допуска застрояване на парка и е в сила и към настоящия момент.

Какво може да се направи, за да се запази паркът?

„От една страна, Община Пловдив може да започне преговори за закупуване на имота и отново за сметка на пловдивските данъкоплатци да похарчи милиони, за да си върне обратно имот, който преди години сама е подарила. Рискът е Пловдив да бъде изнудван и да се стигне до ситуацията с  „дупката“ във Варна, а именно да се плати огромна сума и отново някой да се облагодетелства за сметка на парите на града“, предупреждава Каназирева.

Какво е решението?

В момента тече процедура по изменение на общия устройствен план /ОУП/.  Целият имот трябва и може да бъде отреден за зеленина, като се приложи  чл. 103 а, ал. 1 от ЗУТ. Той гласи  „Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен ПУП, се допуска с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве“.

Съгласно ал. 3 с влизането в сила на новия ОУП се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които  се предвижда промяна на предназначението и начина на устройство на поземлените имоти. По този начин ще се заобиколи вече влезлият в сила ПУП, който допуска строителство в парка.

Изричното условие в закона е, че в 6-месечен срок от влизането в сила на общия устройствен план трябва да се издаде предписание за служебно изменение на заварения подробен устройствен план, посочва Каназирева.

Какви са рисковете?

  1. Община Пловдив да забави новия ОУП и частникът да си извади строителни книжа, като дори и Общината да му откаже, той има право да заведе дело и да го спечели, тъй като има влязъл в сила ПУП.

2.След влизане в сила на ОУП  Община Пловдив отново да пропусне 6-месечния срок за служебно изменение на ПУП.

От „Съюз за Пловдив“  са поискали и експертното становище от МРРБ  по казуса.

„Паркът може да бъде запазен, ако им бърза  реакция и воля от страна на  настоящото управление на Пловдив“, счита Дани Каназирева.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   


Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679