ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НАОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ,

 

На 27.03.2022 година /неделя/, в 16.00 часа, в град Пловдив, в централния офис на политическа партия „Съюз за Пловдив”, находящ се на ул. „Карловска” № 22 , офис 101, ще се проведе общинско (районно) събрание при следния дневен ред:

 

1. Провеждане на Национално събрание на партията на 30.04.2022 г./събота/ от 10.00 часа в централния офис на партията – град Пловдив, ул. „Карловска” № 22 , офис 101, при следния дневен ред:

 

1/ Приемане на отчет от ИС на ПП „Съюз за Пловдив” за дейността на ППГОС „Съюз за Пловдив“ в ОбС – Пловдив;

2/ Приемане на промени в Устава на партията;

3/ Избор на Председател на Изпълнителния съвет на ПП „Съюз за Пловдив” с нов мандат, съгласно Устава на ПП „Съюз за Пловдив”;

4/ Избор на заместник – председател и член на Изпълнителния съвет на ПП „Съюз за Пловдив” с нов мандат, съгласно Устава на ПП „Съюз за Пловдив”;

5/ Избор на Председател на Контролния съвет на ПП „Съюз за Пловдив” с нов мандат, съгласно Устава на ПП „Съюз за Пловдив”;

6/ Избор на заместник – председател и член на Контролния съвет на ПП „Съюз за Пловдив” с нов мандат, съгласно Устава на ПП „Съюз за Пловдив”;

7/ Разни;

 

 

2. Избор на делегати на Националното събрание при норма на представителство 1 /един/ делегат на 30 /тридесет/ члена.

 

3. Разни;

Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679