ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 37, ал. 3 от Устава на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”.

По инициатива на Изпълнителния съвет на Политическа Партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” на основание чл. 42, ал. 10, т. 6 от Устава, свиква Национално събрание на 30.04.2022 г. /събота/ от 10.00 ч., което ще се проведе в централния офис на партията – гр. Пловдив, ул. „Карловска” № 22, при следния дневен ред:

1/ Приемане на отчет и анализ от ИС на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”;
2/ Приемане на промени в Устава на партията;
3/ Избор на Председател на Изпълнителния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” с нов 5- годишен мандат;
4/ Избор на заместник – председател и член на Изпълнителния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” с нов 5-годишен мандат;
5/ Избор на Председател на Контролния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” с нов 5-годишен мандат;
6/ Избор на заместник – председател и член на Контролния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” с нов 5-годишен мандат;
7/ Разни;

При липса на кворум, на основание чл. 40, Националното събрание ще се проведе един час по-късно на същото място при същия дневен ред.

Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679