Публичен регистър на основание чл. 29, ал. 2 и ал. 4. от ЗПП

Обстоятелства по чл. 29 ал.2 т.2 от ЗПП

Обстоятелства по чл. 29 ал.2 т.3 от ЗПП

  • ПП”Съюз за Пловдив” е работила с рекламна агенция “Кривицки и СИЕ“ ООД
  • Партията не е работила със социологически агенции и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

Обстоятелства по чл. 29 ал.2 т.5 от ЗПП

  • Няма информация за притежавани недвижими имоти, тъй като партията няма такива.

Обстоятелства по чл. 29 ал.2 т.6 от ЗПП

  • Няма разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество на стойност над 1000 лв.

Обстоятелства по чл. 29 ал.2 т.7 от ЗПП

  • Офисът на ПП ”Съюз за Пловдив” е предоставен от Нанко Матев Балабанов безвъзмездно за срок от 3 години считано от 02.07.2016 г. Офисът представлява три помещения с площ около 90 кв.м., състоящо се от зала, обслужващо помещение и тоалетна.
  • Годишния финансов отчет е съставен от Красимира Тодорова.

Обстоятелства по чл. 29 ал.2 т.8 от ЗПП

Последни новини

Дани Каназирева: Спрете тегленето на нов заем за 13 млн. лв.

Дани Каназирева: Отиват си, а харчат като за последно

Дани Каназирева: Община Пловдив напълно забрави детските градини и ясли

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679